index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej WSSE w Katowicach Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
WSSE -> Przetargi -> Postępowania z wyłączeniem Pzp -> Postępowanie poniżej 30 000 Euro na: Świadczenie usług wykonania okresowych przeglądów serwisowych urządzeń chłodzących będących w posiadaniu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w 2017r.

 OA.272.2.41.2016                                                                     Katowice, 15.12.2016r.
                                                                     
 
                                                                            
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zaprasza do złożenia ofert na:  

Świadczenie usług wykonania okresowych przeglądów serwisowych urządzeń chłodzących będących w posiadaniu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w 2017r.

            Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  Oferty proszę składać w kancelarii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach lub przesłać mailem na adres: zaopatrzenie@wsse.katowice.pl  do dnia 22.12.2016r. z dopiskiem „Usługi wykonania okresowych przeglądów serwisowych urządzeń chłodzących w 2017r.” wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej i zaparafowanym wzorem umowy. Wykonawca złoży ofertę na załączonym do zaproszenia wykazie sprzętu chłodniczego, stanowiącym załącznik nr 1.
 Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - wykaz sprzętu chłodniczego
2. Projekt umowy
Podmiot udostępniający informację WSSE Katowice
Osoba i czas wytworzenia informacji lek. med. Urszula Mendera - Bożek 2016-12-15  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Celina Zabdyr 2016-12-15 13:12  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Celina Zabdyr 2016-12-27 11:31  Historia zmian