index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej WSSE w Katowicach Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
PSSE -> PSSE Zawiercie -> Badania laboratoryjne
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu z dnia 13 stycznia 2011r. uprzejmie informujemy, że koszt badania próbek kału w kierunku pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella wynosi 99 zł (za 3 próbki). Nie ma możliwości zapłaty kartą płatniczą.

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń w Zawierciu informuje uprzejmie, że wykonuje badania mikrobiologiczne w kierunku:
- wykrywania i identyfikacji pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella*;
- ocena skuteczności procesu sterylizacji w urządzeniach sterylizacyjnych parą wodną w nadciśnieniu;
- ocena skuteczności procesu sterylizacji w urządzeniach sterylizacyjnych suchym gorącym powietrzem;
 
* Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań kału.

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Sekcja Badań Higieny Środowiska w Zawierciu informuje uprzejmie, że wykonuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody w następującym zakresie:
- barwa*;
- mętność*;
- przewodność elektryczna właściwa*;
- pH (odczyn)*;
- azot amonowy, amoniak*;
- azot azotynowy, azotyny*;
- azot azotanowy, azotany*;
- suma wapnia i magnezu (twardość ogólna)*;
- mangan*;
- żelazo*;
- chlorki*;
- liczba bakterii grupy coli*;
- liczba bakt. grupy coli termotolerancyjnych i domniemanych Escherichia coli*;
- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków)*;
- ogólna liczba kolonii w 37 st.C metodą posiewu na agarze odżywczym*;
- liczba gronkowców koagulazo - dodatnich*;
- ogólna liczba kolonii w 22 st.C metodą posiewu na agarze odżywczym;
- zapach i smak metodą organoleptyczną;
 
* Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powierzchniowej, przeznaczonej do kąpieli i rekreacji, mineralnej oraz źródlanej i stołowej dla wyszczególnionych parametrów.

akredytacja