Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie określa Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 352, z późn. zm.).


Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach może nałożyć opłatę za udostepnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wniosek można złożyć:
- przez przesłanie pocztą na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach,
40-074 Katowice
ul. Raciborska 39;
- osobiście w Kancelarii WSSE;
- przez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail:
pwis@wsse.katowice.pl lub wsse.katowice@pis.gov.plPodmiot udostępniający informację WSSE Katowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Marcin Fedynkiewicz 2016-11-24 12:35  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Krzysztof Borek 2018-01-24 08:35  Historia zmian