Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 

jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego. Kieruje on jednocześnie działalnością Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.

Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz
Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest:


lek. med. Urszula Mendera-Bożek


Zastępcą Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz
Zastępcą Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest:


dr n. med. Dorota Wodzisławska - Czapla


Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1. higieny środowiska,
2. higieny pracy w zakładach pracy,
3. higieny radiacyjnej,
4. higieny procesów nauczania i wychowania,
5. higieny wypoczynku i rekreacji,
6. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

     Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.Podmiot udostępniający informację WSSE Katowice
Osoba i czas wytworzenia informacji mgr Agnieszka Tymińska 2010-01-13  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Krzysztof Borek 2010-01-13 09:10  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Marcin Fedynkiewicz 2017-11-15 14:33  Historia zmian