index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej WSSE w Katowicach Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
WSSE -> Przetargi -> Archiwum -> Zamówienie w trybie z wolnej ręki: dostawa podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego - wzorce masy.

Katowice: Dostawa i transport podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego

-wzorce masy. Numer ogłoszenia: 181353 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.
 • Inny: Jednostka budżetowa.
 • SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • Dostawa i transport podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego -wzorce masy..
 • Dostawy.
 • Dostawa i transport podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego -wzorce masy..
 • 38.00.00.00-5.
 • SEKCJA III: PROCEDURA

 • Zamówienie z wolnej ręki
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  Część NR: 1   

  Nazwa: 1

 • 23.11.2015.
 • 1.
 • 0.
 • (bez VAT): 1304,00 PLN.
  • Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, ul. Bracka 28, 26-600 Radom, woj. mazowieckie.
  • Cena wybranej oferty: 1304,00
  • Oferta z najniższą ceną: 1304,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1304,00
  • Waluta: PLN .

  ZAŁĄCZNIK I

  Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Wybór trybu z wolnej ręki (art. 66-68) spowodowany jest wystąpieniem przesłanki z art. 67.1.4 PZP a zatem: w proponowanych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty na przedmiot, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.  Podmiot udostępniający informację WSSE Katowice
  Osoba i czas wytworzenia informacji lek. med. Urszula Mendera - Bożek 2015-12-09  Wersja do druku
  Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Monika Wieczorek 2015-12-09 14:13  Statystyka odwiedzin
  Osoba i czas ostatniej aktualizacji Celina Zabdyr 2017-09-22 09:37  Historia zmian