index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej WSSE w Katowicach Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
WSSE -> Przetargi -> Postępowania z wyłączeniem Pzp -> Postępowanie poniżej 30 000 euro na: świadczenie usług pralniczych, dezynfekcji, prasowania i dokonywaniu napraw: fartuchów lekarskich, ścierek i ręczników zgodnie z technologią obowiązującą w jednostkach służby zdrowia i wymogami sanit...

OA.272.2.39.2016                                                                     Katowice, 13.12.2016r.
                                                                     
 
                                                                              

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zaprasza do złożenia ofert na:  

Świadczenia usług pralniczych, dezynfekcji, prasowania i dokonywaniu napraw: fartuchów lekarskich, ścierek i ręczników zgodnie z technologią obowiązującą w jednostkach służby zdrowia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w 2017r.

            Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej z wyszczególnieniem cen:
- za 1 fartuch lekarski przekazany do prania,
- za 1 ręcznik - średni przekazany do prania,
- za 1 ścierkę przekazaną do prania.
         Oferty proszę składać w kancelarii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach do dnia 20.12.2016r. z dopiskiem „Usługi pralnicze” wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej.
Dołączony zostaje projekt umowy w celu zapoznania się z warunkami umowy. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków ujętych w projekcie umowy.

Załączniki:
- formularz  ofertowy
- projekt umowyPodmiot udostępniający informację WSSE Katowice
Osoba i czas wytworzenia informacji lek. med. Urszula Mendera - Bożek 2016-12-14  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Celina Osuch 2016-12-14 14:01  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Celina Zabdyr 2016-12-22 10:38  Historia zmian