index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej WSSE w Katowicach Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
WSSE -> Dane teleadresowe

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Katowicach

ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice

fax: 32 351 23 18

e-mail: wsse.katowice@pis.gov.pl

skrzynka ePUAP: /WSSEKatowice/skrytka

TELEFONY

Numery telefonów

Komórka org.

Udzielane informacje

wew.

zew.

100

32 351 23 00

punkt informacyjny

 

307

32 351 23 29

HP

szczegółowe informacje dotyczące postępowania w przypadku chorób zawodowych

319

32 351 23 26

HR

odnośnie dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolenia na stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
na temat aktualnych przepisów prawnych dotyczących czynników szkodliwych, takich jak promieniowanie jonizujące i niejonizujące

151

oraz

152

32 351 23 50

oraz

32 351 23 51 

HKiŚ-WODA

o jakości wody przeznaczonej do spożycia;
o jakości wody do kapieli i rekreacji;
materiałach i środkach do uzdatniania i dystrybucji wody;
o zagrożeniach wynikających ze spozywania lub korzystania z wody o niewłaściwej jakości;
sposobie zgłaszania interwencji i skarg;
o urzadzeniach wodociagowych i źródłach zaopatrzenia w wodę

321

322

32 351 23 05

32 351 23 06

HKiŚ
sekretariat

informowanie stron o stanie prawnym oraz kompetencjach i trybie postępowania organów PIS:
- rozpatrywanie wnoszonych interwencji, ewentualnie skarg na działalność ppis;
- prowadzenie nadzoru sanitarnego w zakresie higieny komunalnej i środowiska;
- wydawanie zezwoleń , opinii na wniosek stron lub urzędzów (np. opiniowanie zoz, wydawanie zezwolen na ekshumacje itp.)

107

32 351 23 10

EP
sekretariat

dane statystyczne z zakresu publikowanych sprawozdań epidemiologicznych

108

32 351 23 13

 EP
szczepienia

program szczepień ochronnych - założenia i realizacja, szczepienia zalecane, czynna profilaktyka chorób zakaźnych, poradnictwo związane z podróżami, gospodarka preparatami szczepionkowymi, dane z zakresu publikowanych sprawozdań dotyczących szczepień ochronnych

110

32 351 23 14

EP
(DDD)

sterylizacja, dezynfekcja i dezynsekcja, intestacja owadami, przepisy dotyczące stanu sanitarnego zoz

300

32 351 23 24

HŻŻiPU
sekretariat

informacje ogólne z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku

320

32 351 23 46

HŻŻiPU

substancje dodatkowe, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementy diety, jaja, odpady, ryby, krajowy plan poboru prób, WBK, wody mineralne, grzyby i przetwory grzybowe, RASFF, RAPEX, skargi, postępowanie odwoławcze, współpraca z weterynarią, szkolenia

200

32 351 23 20

NZ
sekretariat

informacje dot. uzgadniania pod wzg. wymogów higienicznych i zdrowotnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, informacje nt. odstępstw od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i BHP, uzgadnianie dokumentacji projektowej pod wzg.sanitarno-higienicznym, uczestnictwo w odbiorach techn. obiektów budowlanych, rozpatrywanie odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień wyd. przez organ I instancji tj. PPIS

145

109

32 351 23 17

32 351 23 11

PZ

informacje dotyczące zakresu prowadzonej działalności oświatowo-zdrowotnej, informacja dotycząca realizowanych programów edukacyjnych, kampanii oraz akcji oświatowo-zdrowotnych, kontakt dla mediów

114

32 351 23 16

Higiena Dzieci i Młodzieży

informacje dot.warunków zdrowotnych, higieny procesu nauczania i wypoczynku dzieci i młodzieży

146

32 351 23 54

System
Jakości

informacje na temat funkcjonującego systemu zarządzania jakością, zakresu badań akredytowanych Działu Laboratoryjnego WSSE w Katowicach oraz na temat systemu jakości w działaniach inspekcyjnych państwowej inspekcji sanitarnej województwa śląskiego

124

32 351 23 34

DL
sekretariat

informacje dot. badań wykonywanych w Dziale Laboratoryjnym

205

32 351 23 32

DL/ChZZ

informacje dot. badań bakteriologicznych, serologicznych, wirusologicznych, parazytologicznych oraz skuteczności sterylizacji

208

32 351 23 04

DL/KB

informacje dot. badań mikrobiologicznych wody i osadów ściekowych

304

32 351 23 44

DL/KS

informacje dot. badań i pomiarów na stanowiskach pracy

104

105

106

32 351 23 57

32 351 23 59

DL/HR

informacje dot.pomiarów pól e-m, rtg promieniowania jonizującego, testów kontroli aparatów rtg

214

32 351 23 40

zaopatrzenie

informacje stanu realizacji zamówień

216

32 351 23 38

sekcja kadr i szkolenia

wakaty w WSSE

218

32 351 23 45

zamówienia publiczne

stan realizacji przetargów

121

32 351 23 42

kasa

informacje dot. godzin przyjmowania wpłat

400

32 3512315

sekretariat ŚPWIS

ogólne informacje o zakresie działania i kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Użyte skróty:
HŻŻiPU - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
HP - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Pracy
HR - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Radiacyjnej
HKiŚ-WODA - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska, Sekcja Nadzoru Wody, Ścieków i Gleby
HKiŚ-sekretariat - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska (sekretariat)
EP - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Epidemiologii
EP (DDD) - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Epidemiologii (Dezynsekcja, Dezynfekcja, Deratyzacja)
NZ - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
PZ - Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej
DL/KB - Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Powietrza i Wody, Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody
DL/KS - Dział Laboratoryjny, Oddział Badań i Pomiarów na Stanowiskach Pracy, Pracownia Badań Chemicznych
DL/HR - Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Higieny RadiacyjnejPodmiot udostępniający informację WSSE Katowice
Osoba i czas wytworzenia informacji lek. med. Grzegorz Hudzik 2010-01-13  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Krzysztof Borek 2010-01-13 09:19  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Marcin Fedynkiewicz 2018-07-05 10:24  Historia zmian