index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej WSSE w Katowicach Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
WSSE -> Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Informacja o zasadach uzyskiwania dostępu do informacji publicznych
nie publikowanych w BIP.


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764, z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego.
Aby uzyskać informację nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej prosimy skorzystać z wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczonego poniżej.


Wniosek o udostępnienie informacji


Wniosek o udzielenie informacji publicznej może być ustny, pisemny lub w formie elektronicznej. Informacji udziela się w żądanej formie, wskazanej we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, powiadamia się wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być niezwłocznie udostępniona.

 Podmiot udostępniający informację WSSE Katowice
Osoba i czas wytworzenia informacji mgr Agnieszka Tymińska 2016-11-14  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Krzysztof Borek 2016-11-14 14:31  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Krzysztof Borek 2018-01-24 08:41  Historia zmian