index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej WSSE w Katowicach Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
PSSE -> PSSE Zawiercie -> Dokumenty do pobrania
Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (HŻ)
Informacja o uzyskaniu wpisu do rejestru oraz zatwierdzeniu zakładu
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli
Wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających kontroli
Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów podlegających kontroli
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywności
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu
Znakowanie kosmetyków określone przepisami prawnymi
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska (HK)
Wniosek o ekshumację (wzór)
Wniosek o wydanie opinii dotyczącej środka transportu
Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach
Zestawienie wyników badań monitoringowych wody przeznaczonej do spożycia, pochodzącej z sieci wodociągowych oraz ujęć wody na terenie powiatu zawierciańskiego za 2011 r.
Zestawienie wyników badań monitoringowych wody przeznaczonej do spożycia, pochodzącej z sieci wodociągowych oraz ujęć wody na terenie powiatu zawierciańskiego za 2010 r.
Sekcja Higieny Pracy (HP)
Zgłoszenie zamiaru wykonywania prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Dzieci i Młodzieży (HD)
Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej
Poradnik żłobkowy - opieka nad dziećmi do lat 3
Sekcja Epidemiologii (EP)
MZ-55 - Tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
ZLB-1 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
ZLB-2 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy
ZLB-3 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)
ZLK-1 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
ZLK-2 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
ZLK-3 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
ZLK-4 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV / chorej na AIDS
ZLK-5 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
Wniosek dot. wydania opinii o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych
Informacja na temat zapobiegania zakażeniom HCV dla właścicieli i pracowników gabinetów odnowy biologicznej, salonów tatuażu, fryzjerskich i kosmetycznych
Nadzór Zapobiegawczy (NZ)
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
Wniosek o odbiór budowlany
Nadzór Sanitarny (NS)
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2013 r.
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2012 r.
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2011 r.
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 r.
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2009 r.
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2008 r.
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2007 r.
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2006 r.
Oddział Laboratoryjny (OL)
Zlecenie na badanie (próbki wody)
Karta przekazania próbki wody
Zakres badań próbek wody
Przegląd zlecenia do badania próbek wody
Zlecenie na badanie (kał)
Zlecenie do kasy (kał)
Schemat poboru próbek do badania na nosicielstwo do probówek z podłożem transportowym i do sterylnego pojemniczka na kał
Schemat poboru próbek do badania na nosicielstwo do sterylnego pojemniczka na kał
Zlecenie na badanie (sporale)
Zlecenie do kasy (sporale)