Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Informacja o zasadach uzyskiwania dostępu do informacji publicznych
nie publikowanych w BIP.


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022, poz. 902) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego.
Aby uzyskać informację nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej prosimy skorzystać z wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczonego poniżej.


Wniosek o udostępnienie informacji


Wniosek o udzielenie informacji publicznej może być ustny, pisemny lub w formie elektronicznej. Informacji udziela się w żądanej formie, wskazanej we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, powiadamia się wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być niezwłocznie udostępniona.

Odpowiedź na wiadomości e-mail kierowane w ramach inicjatywy „ZapytajSanepid.pl”

 

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-12-22 12:12:07 Krzysztof Borek

Edycja

2022-12-22 11:41:40 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2022-12-22 11:41:38 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2022-12-22 11:41:15 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2021-02-04 12:27:32 Krzysztof Borek

Edycja

2021-02-04 12:25:28 Krzysztof Borek

Edycja

2021-02-04 12:24:16 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2021-02-04 12:24:11 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2021-02-04 12:24:10 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2018-01-24 08:41:55 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2018-01-24 08:41:55 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2018-01-24 08:41:44 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2018-01-24 08:38:46 Krzysztof Borek

Edycja

2016-11-21 11:16:54 Krzysztof Borek

Edycja

2016-11-17 10:47:43 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-17 10:47:40 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2016-11-17 10:47:27 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2016-11-14 14:37:58 Krzysztof Borek

Edycja

2016-11-14 14:36:52 Krzysztof Borek

Edycja

2016-11-14 14:36:00 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-14 14:35:56 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2016-11-14 14:35:56 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2016-11-14 14:31:15 Krzysztof Borek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

10768

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2016-11-14 14:31:15

Osoba wytwarzająca informację

mgr Agnieszka Tymińska

Czas publikacji

2016-11-14 14:31:15

Osoba wprowadzająca informację

Krzysztof Borek