Zamówienie z trybu wolnej ręki: Dostawa i transport sączków drobnowłóknistych VICAM i kolumienek powinowactwa immunologicznego -Ochra Test WB, -Zearala Test WB.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-10-26 11:55:52 Celina Osuch

Edycja

2012-09-13 14:44:59 Celina Osuch

Edycja

2012-09-13 14:43:11 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4660

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2012-09-13 14:43:11

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2012-09-13 14:43:11

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch