Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

 

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie określa Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 z późn. zm.).


Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach może nałożyć opłatę za udostepnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wniosek można złożyć:
- przez przesłanie pocztą na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach,
40-074 Katowice
ul. Raciborska 39;
- osobiście w Kancelarii WSSE;
- przez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail:
wsse.katowice@sanepid.gov.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-12-22 12:10:52 Krzysztof Borek

Edycja

2022-12-22 11:40:39 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2022-12-22 11:40:32 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2022-12-22 11:40:18 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2022-12-22 11:40:18 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2022-12-22 11:40:14 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2022-06-13 21:09:15 Krzysztof Borek

Edycja

2022-05-20 07:14:12 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-24 08:35:25 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2018-01-24 08:35:24 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2018-01-24 08:35:17 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2018-01-24 08:33:18 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2018-01-24 08:33:17 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2018-01-24 08:33:08 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2018-01-24 08:32:09 Krzysztof Borek

Edycja

2016-11-24 12:49:34 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2016-11-24 12:43:23 Marcin Fedynkiewicz

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-24 12:42:58 Marcin Fedynkiewicz

Dodanie załącznika

2016-11-24 12:42:58 Marcin Fedynkiewicz

Dodanie załącznika

2016-11-24 12:42:02 Marcin Fedynkiewicz

Usunięcie załącznika

2016-11-24 12:41:22 Marcin Fedynkiewicz

Dodanie załącznika

2016-11-24 12:41:22 Marcin Fedynkiewicz

Dodanie załącznika

2016-11-24 12:40:26 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2016-11-24 12:40:16 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2016-11-24 12:37:48 Marcin Fedynkiewicz

Aktywacja

2016-11-24 12:35:06 Marcin Fedynkiewicz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

11098

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2016-11-24 12:35:06

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-11-24 12:35:06

Osoba wprowadzająca informację

Marcin Fedynkiewicz