Zamówienie z wolnej ręki: Dostawa i transport amber vials i syringes fixe needle autosampler.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-10-26 11:56:16 Celina Osuch

Edycja

2012-10-02 11:37:38 Celina Osuch

Edycja

2012-10-02 11:34:38 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4171

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2012-10-02 11:34:38

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2012-10-02 11:34:38

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch