Zamówienie z wolnej ręki: Dostawa odczynnika Lightmix kit for the detection of Borrelia sp. do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-10-26 12:25:10 Celina Osuch

Edycja

2013-06-14 07:53:45 Celina Osuch

Edycja

2013-06-14 07:52:52 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3772

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2013-06-14 07:52:52

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2013-06-14 07:52:52

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch