Zamówienie w trybie z wolnej ręki: Dostawa i transport do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice odczynnika Easi-Tab Legionella pneumophila

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-10-26 12:26:53 Celina Osuch

Edycja

2013-07-17 10:11:48 Celina Osuch

Edycja

2013-07-17 10:10:34 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3884

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2013-07-17 10:10:34

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2013-07-17 10:10:34

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch