Zamówienie w trybie z wolnej ręki: Dostawa i transport do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice rękawic ochronnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-10-26 12:30:04 Celina Osuch

Edycja

2013-07-31 09:04:58 Celina Osuch

Edycja

2013-07-31 09:03:38 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3589

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2013-07-31 09:03:38

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2013-07-31 09:03:38

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch