Zamówienie w trybie z wolnej ręki: Dostawa i transport do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice worków do autoklawowania wykonanych z PP oraz filtr membranowy,sterylny.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-10-27 09:07:45 Celina Osuch

Edycja

2013-10-23 09:02:29 Renata Łapaj

Edycja

2013-10-23 09:01:00 Renata Łapaj

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3570

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2013-10-23 09:01:00

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2013-10-23 09:01:00

Osoba wprowadzająca informację

Renata Łapaj