Zamówienie w trybie z wolnej ręki: Dostawa i transport do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach ul. Raciborska 39 szklanych kapilar.

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-10-27 09:26:29 Celina Osuch

Edycja

2013-12-13 09:56:31 Celina Osuch

Edycja

2013-12-13 09:55:31 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3509

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2013-12-13 09:55:31

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2013-12-13 09:55:31

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch