Zamówienie w trybie z wolnej ręki: Wykonanie usługi wzorcowania miernika drgań typ SVAN 958 z dwoma przetwornikami typ SV 39A oraz 3023M2 i określenie zakresu pomiarowego dla obydwu przetworników oraz wzorcowanie kalibratora drgań typ K-10

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-11-03 12:18:51 Celina Osuch

Edycja

2014-07-02 10:08:25 Renata Łapaj

Edycja

2014-07-02 10:03:05 Renata Łapaj

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3354

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-07-02 10:03:05

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2014-07-02 10:03:05

Osoba wprowadzająca informację

Renata Łapaj