Informacja o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na potrzeby WSSE w Katowicach na 2015 rok

 

Katowice, dnia  24.12.2014 r.
OA.9011.3.3.77.2.2014

     Do wszystkich uczestników
     postępowania

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby WSSE w Katowicach w 2015 r.”.

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach informuje,
 że oferty złożyli:
1. InPost Sp. z o.o.
    ul. Malborska 130, 30-624 Kraków.
2. Poczta Polska S.A.
    Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Poczta Polska S.A.
Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-12-24 11:32:08 Monika Wieczorek

Edycja

2014-12-24 11:28:45 Monika Wieczorek

Edycja

2014-12-24 11:27:21 Monika Wieczorek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2926

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-12-24 11:27:21

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2014-12-24 11:27:21

Osoba wprowadzająca informację

Monika Wieczorek