Informacja o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług medycznych na potrzeby WSSE w Katowicach na 2015 rok

 

Katowice, dnia  24.12.2014 r.
OA.9011.3.3.72.2.2014

     Do wszystkich uczestników
     postępowania

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na „Świadczenie usług medycznych na potrzeby WSSE w Katowicach w 2015 r.”.

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach informuje,
 że oferty złożyli:
1. Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
    w Katowicach „Moja Przychodnia”
    ul. PCK 1, 40-057 Katowice.
2. Specjalistyczny Zakład Diagnostyki i Leczenia ELITmed
    ul. Francuska 23, 40-027 Katowice.
3. Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
    ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Specjalistyczny Zakład Diagnostyki i Leczenia ELITmed
ul. Francuska 23, 40-027 Katowice.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-12-24 11:31:06 Monika Wieczorek

Edycja

2014-12-24 11:29:52 Monika Wieczorek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3271

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-12-24 11:29:52

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2014-12-24 11:29:52

Osoba wprowadzająca informację

Monika Wieczorek