Postępowanie poniżej 30 000 euro na: świadczenie usług pralniczych, dezynfekcji, prasowania i dokonywaniu napraw: fartuchów lekarskich, ścierek i ręczników zgodnie z technologią obowiązującą w jednostkach służby zdrowia i wymogami sanit...

OA.272.2.39.2016                                                                     Katowice, 13.12.2016r.
                                                                     
 
                                                                              

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zaprasza do złożenia ofert na:  

Świadczenia usług pralniczych, dezynfekcji, prasowania i dokonywaniu napraw: fartuchów lekarskich, ścierek i ręczników zgodnie z technologią obowiązującą w jednostkach służby zdrowia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w 2017r.

            Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej z wyszczególnieniem cen:
- za 1 fartuch lekarski przekazany do prania,
- za 1 ręcznik - średni przekazany do prania,
- za 1 ścierkę przekazaną do prania.
         Oferty proszę składać w kancelarii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach do dnia 20.12.2016r. z dopiskiem „Usługi pralnicze” wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej.
Dołączony zostaje projekt umowy w celu zapoznania się z warunkami umowy. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków ujętych w projekcie umowy.

Załączniki:
- formularz  ofertowy
- projekt umowy

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-12-22 10:38:02 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2016-12-22 10:38:02 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2016-12-14 14:13:08 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-14 14:13:08 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-14 14:12:45 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-14 14:12:45 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-14 14:11:51 Celina Osuch

Edycja

2016-12-14 14:01:46 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2282

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2016-12-14 14:01:46

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2016-12-14 14:01:46

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch