Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz udostępnienie urządzeń, wraz z ser...

Sukcesywna  dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz  środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz udostępnienie  urządzeń, wraz z serwisem i obsługa techniczną. 

  1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami zgodnie z art 10a ustawy  Prawo zamówień publicznych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2017r poz. 1219 j.t.)
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl 
  3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem .
  4. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie                     https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert do wszystkich uczestników postępowania z dnia 30.07.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 27.09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 11.10.2019
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-11-05 15:17:26 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-05 15:17:24 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-11-05 15:17:24 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-10-11 18:31:36 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-11 18:31:32 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-10-11 18:31:32 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-09-27 19:33:25 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-27 19:33:08 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-09-27 19:33:08 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-07-30 13:36:30 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-07-30 13:36:30 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-07-17 14:27:48 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-17 14:27:40 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-07-17 14:27:40 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-07-12 18:35:16 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-12 18:35:06 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-07-12 18:35:06 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-06-19 20:07:02 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2019-06-19 20:05:48 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2019-06-19 20:04:44 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2019-06-19 20:00:33 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-19 20:00:15 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-06-19 20:00:15 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-06-19 19:50:03 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2019-06-19 19:40:10 Justyna Bonk-Pietrzyk

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4640

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2019-06-19 19:40:10

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera-Bożek

Czas publikacji

2019-06-19 19:40:10

Osoba wprowadzająca informację

Justyna Bonk-Pietrzyk