Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników i materiałów do systemu mini Vidas i mini API oraz wzorców i materiałów...

Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników i materiałów do systemu mini Vidas i mini API oraz wzorców i materiałów referencyjnych

 

  1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami zgodnie z art 10a ustawy  Prawo zamówień publicznych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2017r poz. 1219 j.t.)
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl 
  3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem .
  4. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie                     https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.08.2019r.
Informacja z otwarcia ofert 03.09.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 17.10.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-11-25 19:36:07 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-25 19:36:02 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-11-25 19:36:02 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-10-17 18:03:13 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-17 18:03:08 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-10-17 18:03:08 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-09-03 17:33:16 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-03 17:33:13 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-09-03 17:33:13 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-08-16 12:01:05 Anna Litke

Dodanie załącznika

2019-08-16 12:01:05 Anna Litke

Dodanie załącznika

2019-08-13 19:13:11 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-13 19:13:02 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-08-13 19:13:02 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-07-24 16:08:47 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-24 16:08:35 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-07-24 16:08:35 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2019-07-24 16:07:37 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2019-07-24 16:02:24 Justyna Bonk-Pietrzyk

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3980

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2019-07-24 16:02:24

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera-Bożek

Czas publikacji

2019-07-24 16:02:24

Osoba wprowadzająca informację

Justyna Bonk-Pietrzyk