Zaproszenie do składania ofert na: Dostawę do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice – Wysokoobrotowej wirówki laboratoryjnej

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Oferta wykonania zamówienia
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Załącznik nr 4 - Protokół odbioru urządzenia
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO
Odpowiedzi na pytania do wszystkich uczestników postępowania z dnia 28.05.2020r.
Odpowiedź na pytanie z dnia 29.05.2020r. do wszystkich uczestników postępowania
Informacja z otwarcia ofert oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.06.2020r.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-03 14:01:31 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-06-03 14:00:48 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-06-03 14:00:48 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-29 12:19:31 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-29 12:19:31 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-28 12:09:10 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-28 12:09:10 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-26 14:33:59 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-26 14:33:59 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-26 14:32:33 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-26 14:32:33 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-26 14:31:36 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-26 14:31:36 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-26 14:31:07 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-26 14:31:07 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-26 14:29:30 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-26 14:29:30 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-26 14:28:29 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-26 14:28:29 Anna Litke

Dodanie załącznika

2020-05-26 14:27:46 Anna Litke

Edycja

2020-05-26 14:26:10 Anna Litke

Utworzenie