Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz dzierżawa urządzeń, wraz z serwisem i obsługą techniczną na 2021 rok

Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz dzierżawa urządzeń, wraz z serwisem i obsługą techniczną na 2021 rok

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami zgodnie z art 10a ustawy Prawo zamówień publicznych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2017r poz. 1219 j.t.)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem .
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Ogłoszenie o zamówieniu z 29.12.2020
Informacja o zmianie ogłoszenia z 22.01.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 27.01.2021
Informacja o zmianie ogłoszenia 2 z 01.02.2021
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 05.02.2021
Informacja z otwarcia ofert z 17.02.2021
Informacja o wyborze ofert z 26.03.2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 04.05.2021
Informacja o wyborze ofert z dnia 02.06.2021
Informacja o wyborze ofert z dnia 29.06.2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.07.2021
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-07-16 21:42:15 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-16 21:41:43 Justyna Bonk-Pietrzyk

Usunięcie załącznika

2021-07-16 21:39:49 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-07-16 21:39:49 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-07-16 21:39:46 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-07-16 21:39:46 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-06-29 22:34:51 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-06-29 22:34:51 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-06-02 20:22:15 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-06-02 20:22:15 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-05-04 21:22:50 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-05-04 21:22:50 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-03-26 18:09:13 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-03-26 18:09:13 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-02-17 17:26:55 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2021-02-17 17:26:49 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-02-17 17:26:49 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-02-05 17:58:03 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2021-02-05 17:58:01 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-02-05 17:58:01 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-02-01 19:34:50 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2021-02-01 19:34:42 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-02-01 19:34:42 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-01-27 18:48:01 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-27 18:47:59 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-01-27 18:47:58 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-01-22 20:11:18 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-22 20:10:36 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2021-01-22 20:10:36 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-12-29 18:09:56 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2020-12-29 17:55:19 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-29 17:55:15 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-12-29 17:55:15 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-12-29 17:54:06 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2020-12-29 17:49:25 Justyna Bonk-Pietrzyk

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2814

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2020-12-29 17:49:25

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2020-12-29 17:49:25

Osoba wprowadzająca informację

Justyna Bonk-Pietrzyk