Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji: DOSTAWA SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ Z ATOMIZACJĄ PŁOMIENIOWĄ I ELEKTROTERMICZNĄ (PIEC GRAFITOWY) ORAZ PRZYSTAWKĄ DO GENERACJI WODORKÓW I ZIMNYCH PAR RTĘCI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem .
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-06-01 12:35:40 Celina Zabdyr

Edycja

2021-06-01 12:33:57 Celina Zabdyr

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1597

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2021-06-01 12:33:57

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2021-06-01 12:33:57

Osoba wprowadzająca informację

Celina Zabdyr