Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KATOWICACH

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem .
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-06-10 10:02:48 Celina Zabdyr

Edycja

2021-06-10 10:01:02 Celina Zabdyr

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2439

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2021-06-10 10:01:02

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2021-06-10 10:01:02

Osoba wprowadzająca informację

Celina Zabdyr