Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem DAD i fluorescencyjnym przystosowanego do oznaczania pierwszorzędowych amin aromatycznych

Specyfikacja  Warunków Zamówienia wraz z załącznikiami  znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem .
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-06-16 11:15:10 Anna Litke

Edycja

2021-06-16 11:12:15 Anna Litke

Edycja

2021-06-16 11:10:18 Anna Litke

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2400

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2021-06-16 11:10:18

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2021-06-16 11:10:18

Osoba wprowadzająca informację

Anna Litke