Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji: DOSTAWA SERWERÓW I OPROGRAMOWANIA DO WIRTUALIZACJI WRAZ WDROŻENIEM DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KATOWICACH

Specyfikacja  Warunków Zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem .
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-09-14 15:00:08 Anna Litke

Edycja

2021-09-14 14:59:43 Anna Litke

Edycja

2021-09-14 14:58:25 Anna Litke

Edycja

2021-09-14 14:57:50 Anna Litke

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2327

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2021-09-14 14:57:50

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2021-09-14 14:57:50

Osoba wprowadzająca informację

Anna Litke