Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 ustawy pzp: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem .
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

 

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-03-25 13:21:00 Anna Litke

Edycja

2022-03-25 13:17:55 Anna Litke

Edycja

2022-03-25 13:16:54 Anna Litke

Edycja

2022-03-25 13:15:37 Anna Litke

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2199

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2022-03-25 13:15:37

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2022-03-25 13:15:37

Osoba wprowadzająca informację

Anna Litke