Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont szybów windowych wraz z wymianą istniejących dźwigów.

Specyfikacja  warunków zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem .
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-04-14 09:52:19 Celina Zabdyr

Edycja

2022-04-14 09:43:56 Celina Zabdyr

Edycja

2022-04-14 09:42:40 Celina Zabdyr

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1284

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2022-04-14 09:42:40

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2022-04-14 09:42:40

Osoba wprowadzająca informację

Celina Zabdyr