Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 ustawy pzp: sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic i materiałów do badań chemicznych, bakteriologicznych, mikrobiologicznych, molekularnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z serwisem i obsługą techniczną na 2022 rok

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na subdomenie  https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem:  https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl  zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem .
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-05-06 21:11:20 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2022-05-06 21:10:07 Justyna Bonk-Pietrzyk

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2104

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2022-05-06 21:10:07

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2022-05-06 21:10:07

Osoba wprowadzająca informację

Justyna Bonk-Pietrzyk