Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont II piętra laboratorium

Specyfikacja  warunków zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem.
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-08-16 14:28:08 Anna Litke

Edycja

2022-08-16 14:27:07 Anna Litke

Edycja

2022-08-16 14:26:46 Anna Litke

Edycja

2022-08-16 14:26:16 Anna Litke

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1641

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2022-08-16 14:26:16

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2022-08-16 14:26:16

Osoba wprowadzająca informację

Anna Litke