Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Specyfikacja Warunków Zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-09-20 07:42:22 Celina Zabdyr

Edycja

2022-09-20 07:38:13 Celina Zabdyr

Utworzenie

Liczba odwiedzin

730

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2022-09-20 07:38:13

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-09-20 07:38:13

Osoba wprowadzająca informację

Celina Zabdyr