Remont pomieszczeń laboratorium II piętra WSSE w Katowicach

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na subdomenie  https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem:  https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl  zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem .
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-09-23 19:08:06 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2022-09-23 19:06:34 Justyna Bonk-Pietrzyk

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1616

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2022-09-23 19:06:34

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-09-23 19:06:34

Osoba wprowadzająca informację

Justyna Bonk-Pietrzyk