Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa mineralizaora mikrofalowego

Specyfikacja Warunków Zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-10-07 14:25:24 Anna Litke

Edycja

2022-10-07 14:25:22 Anna Litke

Edycja

2022-10-07 14:23:51 Anna Litke

Edycja

2022-10-07 14:23:47 Anna Litke

Edycja

2022-10-07 14:17:27 Anna Litke

Edycja

2022-10-07 14:15:28 Anna Litke

Edycja

2022-10-07 14:14:33 Anna Litke

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1277

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2022-10-07 14:14:33

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2022-10-07 14:14:33

Osoba wprowadzająca informację

Anna Litke