Realizowane projekty

BANER

Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia” nr POIS.11.03.00-00-0190/22 . Sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach działania 11.3. Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia po pandemii oraz wzmocnienie jego długofalowej odporności i przygotowanie na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne.

Projekt zakłada:

1. Zakup sprzętu laboratoryjnego - w ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt służący do badań laboratoryjnych. Zakup obejmuje również wyposażenie administracyjnobiurowe niezbędne do prowadzenia dokumentacji.

2. Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego - wdrożenie specjalistycznego i nowoczesnego oprogramowania do zarządzania działalnością laboratoryjną oraz systemem zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Finansowanie projektu

Wartość Projektu: 11 805 927,48 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych (Wkład Funduszy Europejskich): 11 736 715,93 zł

Okres realizacji projektu

I kwartał 2023 - IV kwartał 2023

W ramach projektu: „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia’’:

8 maja zawarta została umowa na opracowanie i wdrożenie specjalistycznego i nowoczesnego oprogramowania do zarządzania działalnością laboratoryjną oraz systemem zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Wykonawcą umowy jest firma CSMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie. Wartość umowy to 1.209.459,00 zł.

19 maja zawarta została umowa na zakup Zestawu UHPLC-ESI/APCI-MS/MS. Dostawcą sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest firma WATERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy to 2.749.911,00 zł.

2 czerwca zawarta została umowa na zakup Chromatografu gazowego miECD. Dostawcą sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest firma 'SHIM-POL A.M. Borzymowski'. E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna w Izabelinie. Wartość umowy to 281 916,00 zł.

5 lipca zawarta została umowa na zakup Chromatografu cieczowego UHPLC. Dostawcą sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest firma WATERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy to 495 247,20 zł.

25 lipca zawarta została umowa na zakup Zestawu UHPLC-ESI/APCI-MS/MS. Dostawcą sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest firma WATERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy to 2.749.911,00 zł.

8 września zawarta została umowa na zakup Dygestorium. Dostawcą sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest firma MATRIX INFRALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach. Wartość umowy to 215.250,00 zł.

8 września zawarta została umowa na zakup zmywarek laboratoryjnych. Dostawcą sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest firma Alchem Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu. Wartość umowy to 203.934,00 zł.

12 września zawarta została umowa na zakup Chromatografu gazowego sprzężonego z wysokorozdzielczym kwadrupolowym detektorem mas fragmentacją MS/MS plus sampler wielozadaniowy. Dostawcą sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest firma ANCHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy to 2.041.800,00 zł.

6 października zawarta została umowa na zakup zestawu GC/MS/MS – system GC-QQQ plus autosampler wielozadaniowy - Chromatograf gazowy sprężony z detektorem typu potrójny kwadrupol oraz najnowszą edycją bibliotek widm wraz z instalacją na chromatografie gazowym sprężonym z detektorem typu potrójny kwadrupol GC-MS/MS. Dostawcą sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest firma SHIM-POL A.M. Borzymowski. E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna w Izabelinie. Wartość umowy to 1.266.285,00 zł.

9 października zawarta została umowa na zakup mebli laboratoryjnych. Dostawcą mebli dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych „POLON-POZNAŃ' Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wartość umowy to 589 214,28 zł.

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Zgodnie z § 4 ust. 17 Porozumienia o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0190/22  Projektu pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach informuje, iż  nieprawidłowości lub nadużycia finansowe można zgłaszać za pośrednictwem, udostępnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej adresu e-mail: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-01-03 11:49:04 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2024-01-03 11:49:00 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2024-01-03 11:48:48 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2024-01-03 11:48:44 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2024-01-03 11:39:52 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2024-01-03 11:39:44 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2024-01-03 11:39:36 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2024-01-03 11:39:28 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2023-12-05 13:53:42 Krzysztof Borek

Edycja

2023-11-03 07:28:44 Krzysztof Borek

Edycja

2023-10-19 07:29:55 Krzysztof Borek

Edycja

2023-09-26 12:13:44 Krzysztof Borek

Edycja

2023-09-20 10:01:34 Krzysztof Borek

Edycja

2023-08-04 11:59:48 Krzysztof Borek

Edycja

2023-07-20 09:36:42 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2023-07-07 11:49:43 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2023-07-07 11:49:39 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2023-07-07 11:49:32 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2023-07-07 11:49:10 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2023-07-07 11:49:09 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2023-07-07 11:49:01 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2023-07-03 13:58:48 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-13 14:27:03 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-02 10:21:25 Krzysztof Borek

Edycja

2023-05-26 09:25:19 Krzysztof Borek

Edycja

2023-05-26 09:24:10 Krzysztof Borek

Edycja

2023-05-26 09:23:35 Krzysztof Borek

Edycja

2023-05-26 09:23:07 Krzysztof Borek

Edycja

2023-05-26 09:21:05 Krzysztof Borek

Edycja

2023-05-26 09:19:48 Krzysztof Borek

Edycja

2023-03-02 14:22:46 Krzysztof Borek

Edycja

2023-03-02 14:11:49 Krzysztof Borek

Edycja

2023-03-02 14:05:37 Krzysztof Borek

Edycja

2023-03-02 13:59:41 Krzysztof Borek

Edycja

2023-03-02 13:59:27 Krzysztof Borek

Edycja

2023-03-02 13:58:31 Krzysztof Borek

Edycja

2023-03-02 13:57:33 Krzysztof Borek

Edycja

2023-03-02 13:57:00 Krzysztof Borek

Edycja

2023-03-02 13:53:53 Krzysztof Borek

Edycja

2023-03-02 13:22:00 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2023-03-02 13:21:59 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2023-03-02 13:21:59 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2023-03-02 13:21:35 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2023-03-02 13:21:34 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2023-03-02 13:21:34 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2023-03-02 13:19:40 Krzysztof Borek

Edycja

2023-03-02 13:15:44 Krzysztof Borek

Edycja

2023-01-27 08:41:17 Krzysztof Borek

Edycja

2023-01-12 08:32:54 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2023-01-12 08:32:51 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2023-01-12 08:32:51 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2023-01-12 08:30:34 Krzysztof Borek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

896

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2023-01-12 08:30:34

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2023-01-12 08:30:34

Osoba wprowadzająca informację

Krzysztof Borek