Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 ustawy pzp: Dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Specyfikacja Warunków Zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-01-27 12:54:14 Celina Zabdyr

Edycja

2023-01-27 12:52:39 Celina Zabdyr

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1154

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2023-01-27 12:52:39

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2023-01-27 12:52:39

Osoba wprowadzająca informację

Celina Zabdyr