Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 ustawy pzp: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy odczynników chemicznych, materiałów: referencyjnych, odniesienia, standardów, preparatów do dezynfekcji i konserwacji wyposażenia do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2023r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-02-08 11:52:50 Anna Litke

Edycja

2023-02-08 11:46:41 Anna Litke

Edycja

2023-02-08 11:46:11 Anna Litke

Utworzenie

Liczba odwiedzin

373

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2023-02-08 11:46:11

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2023-02-08 11:46:11

Osoba wprowadzająca informację

Anna Litke