OA.272.3.2023 Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy odczynników, zestawów odczynników wraz z dzierżawą urządzeń do badań mikrobiologicznych i diagnostycznych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2023r

Specyfikacja Warunków Zamówienia znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-02-15 18:56:30 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2023-02-15 18:55:04 Justyna Bonk-Pietrzyk

Utworzenie

Liczba odwiedzin

894

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2023-02-15 18:55:04

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2023-02-15 18:55:04

Osoba wprowadzająca informację

Justyna Bonk-Pietrzyk