Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2023 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami) znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-02-17 14:49:47 Anna Litke

Edycja

2023-02-17 14:49:44 Anna Litke

Edycja

2023-02-17 14:40:30 Anna Litke

Edycja

2023-02-17 14:40:02 Anna Litke

Edycja

2023-02-17 14:39:10 Anna Litke

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1216

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2023-02-17 14:39:10

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2023-02-17 14:39:10

Osoba wprowadzająca informację

Anna Litke