Zakup i dostawa zestawu UHPLC-ESI/APCI-MS/MS. Zestawu do chromatografii cieczowej z podwójną detekcją mas LC-MS/MS

Specyfikacja Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami) znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

projekt-unijny-baner.jpg (960×405)

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-03-14 18:46:58 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2023-03-14 18:39:04 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2023-03-14 18:36:21 Justyna Bonk-Pietrzyk

Utworzenie

Liczba odwiedzin

981

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2023-03-14 18:36:21

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2023-03-14 18:36:21

Osoba wprowadzająca informację

Justyna Bonk-Pietrzyk