OPRACOWANIE I WDROŻENIE SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ LABORATORYJNĄ ORAZ SYSTEMEM ZARZĄDZANIA ZGODNIE Z PN‐EN ISO/IEC 17025

Specyfikacja Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami) znajduje się na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą Zakupową lub Systemem. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-03-16 07:53:49 Celina Zabdyr

Edycja

2023-03-16 07:52:54 Celina Zabdyr

Utworzenie

Liczba odwiedzin

294

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2023-03-16 07:52:54

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2023-03-16 07:52:54

Osoba wprowadzająca informację

Celina Zabdyr